Integritetspolicy

We know that the secure handling of your personal data is very important to you and we are committed to using it carefully and conscientiously and to maintaining data protection. The following notice describes our procedure for collecting and processing your personal data via the Fizimed website and mobile app (www.fizimed.com), hereinafter referred to as (Fizimed apps).

Responsible for the processing is:
Fizimed SAS
8 rue Sainte-Marguerite
67000 Strasbourg,
829 447 853 RCS STRASBOURG
Data protection officer:
Allan Mabilais : allan.mabilais@fizimed.com

What personal information does Fizimed collect about its clients?

The purpose of collecting your personal information is to provide and continuously improve our products and services.
Below are the different types of information we collect:

Information you provide to us

We collect and store any information you provide to us through the Fizimed Applications. You may choose not to provide us with certain information so that our applications and services are less customised and personalised to you.

Automatiskt insamlad information

När du använder Fizimed-applikationerna tar vi automatiskt emot och lagrar vissa typer av information, t. ex. användningsinformation, inklusive din interaktion med innehåll och tjänster som tillhandahålls dig via våra Fizimed-applikationer. Liksom många andra webbplatser använder vicookiesoch andra identifierare och tar emot vissa typer av information när din webbläsare eller enhet använder Fizimed-applikationerna.

Information från andra källor

Vi kan också annan information om dig från olika källor.

För vilka ändamål behandlar Fizimed mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla och förbättra de Fizimed-applikationer som vi erbjuder våra kunder. Detta omfattar följande:

Beställning, leverans av produkter och tillhandahållande av tjänster.

Vi använder dina personuppgifter för att lagra och behandla beställningar, leverera produkter, tillhandahålla tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om dina beställningar, produkter, tjänster och våra kampanjerbjudanden.

E-postreklam med prenumeration nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post, baserat ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. en DSGVO. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig kommer vi att radera din e-postadress om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

Tillhandahållande, felsökning och förbättring av Fizimed-applikationer.

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla funktionerna i Fizimed-applikationerna, analysera prestanda, korrigera fel och förbättra tillgängligheten och effektiviteten i Fizimed-applikationerna.

Rekommendationer och personalisering.

Vi använder din personliga information för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, för att fastställa dina preferenser och för att anpassa din upplevelse när du använder Fizimeds applikationer.

Vi uppfyller rättsliga skyldigheter.

I vissa fall är vi skyldiga enligt lag att samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar till exempel in all information som krävs för att spåra fakturering för bokföringsoch skatteändamål.

Kontakt.

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig via Fizimed-applikationerna via olika kanaler (t. ex. telefon, e-post, chatt).

Ändamål för vilka vi söker ditt samtycke.

Vi kan vara tvungna att ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter för ett visst syfte som vi avslöjar för dig. Om du samtycker till att dina personuppgifter behandlas för det aktuella ändamålet kan du när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att upphöra med att behandla dina uppgifter för det ändamålet.

Vad är kakor till för?

För att våra system ska kunna känna igen din webbläsare eller enhet och förse dig med Fizimed-applikationer använder vicookies.

Delar Fizimed deras personliga information?

Kundinformation är en viktig del av vår verksamhet och vi säljer inte våra kunders personuppgifter.

Tredjepartsleverantörer av tjänster

Vi använder andra oberoende företag eller personer för att tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning. Exempel: Behandling av produktbeställningar, leverans av produkter, utskick av e-postmeddelanden, hantering av vår kunddatabas, tillhandahållande av marknadsföringsstöd, tillhandahållande av sökresultat och länkar, behandling av betalningar och inlämnande av innehåll. Dessa tredjepartsleverantörer har tillgång till de personuppgifter som krävs för att tillhandahålla sina tjänster och får inte använda dem i något annat syfte. Dessutom är de skyldiga att behandla sådan personlig information i enlighet med detta meddelande och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Är mina personuppgifter skyddade?

Vi bygger våra system och enheter med säkerheten och integriteten för dina personuppgifter i åtanke.
Vi skyddar säkerheten för dina personuppgifter under överföringen genom att använda SSL-programvara (Secure Sockets Layer), som krypterar den information du anger innan den skickas till oss.
Vi följer kreditkortsindustrins säkerhetsstandarder (PCI DSS) när vi behandlar betalkortsuppgifter.

Vi upprätthåller fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder och reservrutiner i samband med insamling, lagring och utlämnande av personlig kundinformation. Våra säkerhetsrutiner kan kräva att vi begär ett identitetsbevis innan vi kan lämna ut dina personuppgifter till dig. Våra enheter är utrustade med säkerhetsfunktioner för att skydda mot obehörig åtkomst eller förlust av information. Du kan kontrollera dessa funktioner och konfigurera dem så att de passar dina behov.

Vilken information kan jag tillgång till?

Du kan tillgång till din information, inklusive namn, adress, betalningsalternativ och kontoinformation, i avsnittetDitt konto webbplatsen.
I enlighet med tillämplig lag har du rätt att tillgång till, ändra, korrigera och radera din information. Du har också rätt att begära att dina uppgifter lämnas ut till dig. Du har också möjlighet att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter eller att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du vill vidta någon av de åtgärder som nämns i denna punkt, vänligen kontakta oss contact@fizimed. com.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter för att möjliggöra din fortsatta användning av Fizimed-applikationerna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de relevanta syftena som beskrivs i detta meddelande, så länge som det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t. ex. skatte- eller bokföringsskyldigheter, eller under en annan period som meddelas dig.

Kontakter, meddelanden och anpassningar

Om du har några frågor om Fizimeds skydd av personuppgifter eller om du vill kontakta någon av våra dataskyddsombud, skicka oss ett detaljerat meddelande via e-post ska vi försöka hitta en lösning. Dessutom kan du kontakta det dataskyddsombud som nämns ovan under Datainspektör följande adress: dpo@fizimed. com. Du kan lämna in ett klagomål till vår huvudsakliga tillsynsmyndighet, Commission Nationale pour la Protection des Données i Frankrike, eller till en lokal myndighet.

Vår verksamhet utvecklas ständigt och det gör även den kommunikation som beskrivs här. Vi uppmanar dig att besöka vår webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om de senaste ändringarna. Om inget annat anges gäller vårt integritetsmeddelande vår användning av all information som samlas in om dig eller ditt konto. Vi håller oss till våra upplysningar och kommer aldrig att väsentligt ändra våra policyer och metoder ett sätt som äventyrar skyddet av kundinformation som samlats in tidigare utan samtycke från de berörda kunderna.

Tillämplig lagstiftning

Detta meddelande regleras av fransk lag, oavsett var det används. I händelse av en tvist och efter att ett försök att nå en uppgörelse utanför domstol har misslyckats ska de franska domstolarna ha exklusiv behörighet att lösa tvisten.

Rotera skärmen för en bättre upplevelse